Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cajla (Pezinok) - Schaubmarov mlyn
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Schaubmarov mlyn je najväčší potočný mlyn v Európe. V roku 1767 ho na Cajlanskom potoku dali postaviť pezinskí Pálffyovci. Meno nesie po svojich posledných majiteľoch Schaubmarovcoch, ktorí ho kúpili v roku 1857. [1]
 

Mlyn je jednoposchodový, s povalou a s bytom mlynára, ktorý je k nemu pripojený. Do veľkého areálu patrili aj voziarne, maštale, sečkáreň, stodola, dreváreň a včelín - niektoré z týchto budov stále stoja, slúžia však už novému účelu. Schaubmarovci dokázali výnimočne zosúladiť klasickú, tisícročnú technológiu s modernou. Starú mleciu sústavu z mlynských kameňov nahradili v roku 1913 novou, zloženou z valcových stolíc. Vylepšili si tak nielen pracovné prostredie, ale aj skvalitnili svoju prácu. [2]
 

Tradičné vodné mlyny časom nahradili mlyny na parný, elektrický alebo motorový pohon. Boli výkonnejšie, ich prevádzka bola lacnejšia a nachádzali sa bližšie k ľudským obydliam. Všetky súkromné mlyny na Slovensku prestali definitívne mlieť v roku 1951, po tom, čo štát a vládnuca komunistická strana znemožnili súkromné podnikanie. [3]
 

V roku 1972 mlyn odkúpila Slovenská národná galéria od jeho poslednej majiteľky Kornélie Schaubmarovej. Udialo sa tak na podnet jej manžela, dlhoročného správcu depozitára Milana Blaška, ktorý na mlyn upozornil vtedajšieho riaditeľa. Práve vďaka tomu sa mlyn a jeho vybavenie podarilo zachovať, je dodnes funkčný, schopný prevádzky a pamiatkovo chránený. [4]
 

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Nájdete tu expozíciu mlynárstva a galériu výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn. [5]
 

Súčasťou areálu Schaubmarovho mlyna je i ovocný sad, ktorý sa postupne revitalizuje a plánuje sprístupniť pre verejnosť. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V 80. rokoch prebehla dôsledná rekonštrukcia mlyna a celého areálu a od roku 1997 bol pre verejnosť otvorený spolu s Galériou insitného umenia. Od začiatku roka 2017 prechádza Schaubmarov mlyn opäť postupnou premenou. Galéria sa zameriava na moderné a súčasné výtvarné umenie, postupne revitalizuje ovocný sad, pracuje na vylepšení služieb a rozširuje ponuku programov pre verejnosť. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý. Slúži ako expozícia galérie.
Prístup
Mlyn sa nachádza približne 4 km od centra Pezinka na ľavej strane Malackej cesty v smere na Pezinskú Babu. [8]
Poznámky
[1 - 4] www.sng.sk/sk/pezinok/navsteva/historia (15.11.2019)
[5 - 6] www.sng.sk/sk/pezinok/navsteva/kde-nas-najdete (15.11.2019)
[7] www.sng.sk/sk/pezinok/navsteva/historia (15.11.2019)
[8] www.sng.sk/sk/pezinok/navsteva/ako-sa-k-nam-dostanete (16.11.2019)
Bibliografia
MLYNKA, Ladislav: Vodný kolesový mlyn v Cajle. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 3, s. 28 - 29.
www.pezinok.sk
GPS
48.311315, 17.264368
48°18'40.7"N 17°15'51.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk