Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čaka - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čaka, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1769. Prestavali ho v roku 1823 a rozšírili v roku 1931 o bočné lode. Pôvodne jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, prístavbou v roku 1931 bol zmenený na trojloďový. Interiér má rovné stropy, na západnej strane hlavnej lode je murovaný organový chór. Fasády sú členené lizénovými rámami. Hlavná priečelie s troma vchodmi má na strednú os situovanú vežu, ktorá je zastrešená ihlanom. [1]
 

Hlavný oltár je barokový z 18. storočia, prevezený z paulínskeho kostola v Máriacsaláde, stĺpová, do konkávy stavaná architektúra s oltárnym obrazom sv. Jána Nepomuckého má v nadstavci menší obraz Krista na Hore olivovej. Medzi stĺpmi sú barokové plastiky sv. Petra a Pavla apoštolov. V nadstavcovej časti sú plastiky anjelov a anjelikov. Bočné oltáre sv. Jozefa a sv. Anny sú pseudobarokové z roku 1891, uprostred s obrazom sv. Jozefa a sv. Anny. Kazateľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia, na polygonálnom parapete sú sochy evanjelistov a Salvator Mundi. Kamenná klasicistická krstiteľnica z konca 18. storočia má drevený vrchnák, na ktorom je súsošie Krstu Krista. Voľná plastika Resurrexit je baroková z druhej polovice 18. storočia. Zvon pochádza z roku 1805 a je od zvonolejára K. Filgrádera z Trnavy. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza neskorobarokové svietniky z 18. storočia, polychrómované drevorezby, lampu na večné svetlo, neskorobarokovú prácu z konca 18, storočia, rokokovú slncovú monštranciu z polovice 18. storočia a neskorobarokové cibórium z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 258.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 258.
Bibliografia
www.caka.eu
GPS
48.039459, 18.470770
48°02'22.1"N 18°28'14.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk