Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čakajovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kostol, v murive ktorého sa však predpokladala a nakoniec aj potvrdila románska stavba. V roku 1697 bol prestavaný a dostal nový chór. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, na severnej strane s pristavanou sakristiou a predstavanou vežou, asymetricky umiestnenou na priečelí. Priestor je zaklenutý pruskou klenbou. V zadnej časti lode je murovaný organový chór s konvexne vystúpeným parapetom na pilieroch. Fasády sú hladké, presbytérium má lizény. Veža je zastrešená ihlanom. Kostol je opevnený múrom. Na portáli opevnenia sú ľudové kamenné sochy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Čakajovce - vstup do areálu kostola (brána opevnenia) foto © Roman Hraška 7/2011Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Roman Hraška 7/2011Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (brána opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (brána opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (brána opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (brána opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (detail brány opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (detail brány opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (detail brány opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (detail brány opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (detail brány opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (detail brány opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (brána opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (detail brány opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (detail brány opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (detail brány opevnenia) foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - areál kostola foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 7/2017Čakajovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 258.
Bibliografia
www.cakajovce.sk
GPS
48.369372, 18.037797
48°22'09.7"N 18°02'16.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk