Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čakanovce - Kostol sv. Alžbety Uhorskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čakanovce, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený pred rokom 1778. Obnovený bol v roku 1894. Opravený v roku 1925 a 1947. Kostol je jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a mierne vysunutou vežou. Interiér je klenutý valenou klenbou. [1]
 

Hlavný oltár je luisézny zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Čakanovce - Kostol sv. Alžbety Uhorskej foto © Ladislava Luppa 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 259.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 259.
GPS
48.214798, 19.815195
48°12'53.3"N 19°48'54.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk