Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čakany - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Pozsonycsákány
Lokalita
obec Čakany, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený spolu s kaštieľom koncom 17. storočia. Zničený bol začiatkom 18. storočia. Opravili ho v roku 1712. Klasicisticky bol prefasádovaný okolo roku 1823. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Na západnej strane sa nachádza vstavaný chór. Interiér je krytý pruskou klenbou. Fasády člení lizénový rám. Nad vstupným portálom je letopočet datujúci prestavbu. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Pôvodné nástenné maľby z druhej polovice 18. storočia boli premaľované koncom 19. storočia a v roku 1930. Hlavný oltár s ústredným obrazom sv. Michala archanjela je z druhej polovice 18. storočia. Bočné oltáre sv. Anny a sv. Bernarda s obrazmi príslušných svätcov sú z druhej polovice 18. storočia. Ostatné vnútorné zariadenie (kazateľnica, lavice, svietniky, plastiky anjelov, korpus s krížom) je z čias úpravy kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Čakany - Kostol sv. Michala archanjela (v pozadí veža barokového kaštieľa) foto © Ľuboš Repta 8/2018Čakany - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 8/2018Čakany - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 8/2018Čakany - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 259.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 259.
Bibliografia
www.cakany.sk
GPS
48.11561, 17.36125www.pamiatkynaslovensku.sk