Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čamovce
Iný názov
Čoma
Lokalita
obec Čamovce, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia. Prefasádovaný bol koncom 19. storočia. Je to jednopodlažná stavba so stredným stĺpovým portikom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je dobrý.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 260.
GPS
48.250712, 19.881088
48°015'02.6"N 19°052'51.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk