Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
campanila
veža v Taliansku stojaca aj samostatne - veže stojace na priečeliach renesančných a barokových kostolov – dvojvežiewww.pamiatkynaslovensku.sk