Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čaňa - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Čaňa, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v 17. storočí. Okolo roku 1700 spustol. Koncom 18. storočia bol obnovený. Začiatkom 20. storočia ho prestavali a rozšírili o vežu. Je to sieňový priestor so segmentovým uzáverom. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami a klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Exteriér je riešený na spôsob secesne chápaných neorománskych stavieb. [1] Veža so skosenými hranami je zakončená ihlanom.
 

O vzniku reformovaného kresťanského zboru niet presného dejinného záznamu, ale je pravdepodobné, že zbor v obci vznikol v prvých rokoch reformácie v Abovskej župe. Bolo to okolo roku 1620, ale už po roku 1648 sa v Čani zrodil silný zbor. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V kostole bola urobená rekonštrukcia krovu, krytiny a boli vymenené okná i dvere. Interiér má plynové podlahové kúrenie a vymenenú celú elektroinštaláciu. Slávnostná posviacka vynoveného kostola sa uskutočnila 30. augusta 1998. Reformovaný zbor v Čani má v súčasnosti okolo 600 členov. [3] Ďalšia obnova sakrálneho objektu prebehla v roku 2017.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Čaňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Čaňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Čaňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Čaňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017Čaňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 261.
[2 - 3] www.obeccana.eu/institucie/cirkev/ (26.2.2018)
Bibliografia
www.obeccana.eu
GPS
48.607190, 21.324810
48°36'25.9"N 21°19'29.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk