Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čankov - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Levice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia, z ktorého sa zachovala dodnes iba veža. V roku 1731 bol zbarokizovaný. Upravovali ho v roku 1882 a secesne prestavali v roku 1930. Ide o sieňový priestor na pôdoryse v tvare kríža a s predstavanou vežou. Interiér má rovný strop a z troch strán sú drevené protestantské empory. [1] Veža je zakončená barokovou cibuľou s laternou. Fasády sú hladké.
 

Oltár s kazateľnicou má obraz Ježiša od Tekovského z roku 1931. Krstiteľnica je klasicistická z 19. storočia. Zvon – umieračik je neskororenesančný z roku 1693. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza barokový kalich z roku 1758 s renesančným nodusom, znovupozlátený v roku 1803 a barokovú nádobku na oblátky z roku 1726. [2]
 

Pri prestavbe nového oltára v roku 1930 boli použité i elementy pôvodného barokového oltára (plastiky Mojžiša a Árona na stĺpoch, plastika Božieho Baránka, erby rodiny Ottlikovcov, Hódossyovcov a chronostikon na mramorovej tabuli z roku 1813). Organ pochádza z roku 1742. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Čankov je mestská časť Levíc.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 261.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 261.
[3] www.levice.sk (26.2.2018)
Bibliografia
www.levice.sk
GPS
48.193980, 18.709924
48°11'38.3"N 18°42'35.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk