Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čápor (Cabaj-Čápor) - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cabaj-Čápor, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1779 – 1780. Veža bola pristavaná v rokoch 1798 – 1803. Sakrálny objekt rozšírili v roku 1948 o transept. Ide o jednoloďový priestor s transeptom a rovným uzáverom presbytéria, z oboch strán sú k nemu pristavané nové priestory a vstavaná veža. V presbytériu je krížová hrebienková klenba, v transepte rovný strop. V pôvodnej lodi je pruská klenba s medziklenbovým pásom, ktorý dosadá na vtiahnuté piliere pilastrami s rímsovou hlavicou. Fasády sú hladké. Veža so skosenými hranami je krytá kupolovitou strechou. [1]
 

Bočný oltár, pôvodne hlavný, je klasicistický z čias stavby kostola. Nad hlavným oltárom vzadu je obraz sv. Michala archanjela (olejomaľba na plátne) z 18. storočia, ktorý v roku 1948 reštauroval maliar G. Gabula. Organ je klasicistický a pochádza z rokov 1798 - 1803. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína pri vchode do sakristie aj zvonček v tepanom orámovaní, neskorobarokový z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 261.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 261.
Bibliografia
www.cabajcapor.sk
GPS
48.248699, 18.015546
48°14'55.3"N 18°00'56.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk