Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čaradice - Kostol Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Čaradce
Lokalita
obec Čaradice, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Moderná stavba postavená v rokoch 1946 – 1949. Jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý valenou klenbou. Fasády sú hladké. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 261.
Bibliografia
www.caradice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk