Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čaradice - Trojičný stĺp
Iný názov
Čaradce
Lokalita
obec Čaradice, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kamenný stĺp zo začiatku 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 262.
Bibliografia
www.caradice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk