Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Častkov - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Častkovce
Lokalita
obec Častkov, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1876 - 1877 staviteľom J. Pokorným v neorománskom slohu. Je to jednoloďový priestor s polkruhovo zakončeným oltárnym uzáverom a nadstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté konchou, v lodi rovný strop. [1] Fasáda je členená lizénovým rámovaním a štíhlymi lomenými oknami. Veža je zastrešená ihlancom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 264.
Bibliografia
www.castkov.sk
GPS
48.74830, 17.35313www.pamiatkynaslovensku.sk