Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
castrum
latinské označenie pre hrad, v širšom zmysle vojenský táborwww.pamiatkynaslovensku.sk