Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čataj - Cholerový cintorín
Lokalita
obec Čataj, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Okrem obecného cintorína existoval aj cintorín, zvaný kolerábsky, na ktorom v rokoch 1873 – 1874 pochovali obete cholery. Bol to priekopou ohradený štvorcový priestor o rozmeroch 30 x 30 m na šúrskej ceste, kde ešte v 40. rokoch 20. storočia stál drevený kríž asi s 1 m vysokou štylizovanou plechovou postavou Ukrižovaného. [1]
Pamiatková ochrana
Obnova cholerového cintorína bola vykonaná v roku 2001 osadením nového kríža, umiestnením pamätnej tabule pod krížom, úpravou a symbolickým ohraničením cintorína. [2]
Poznámky
[1 - 2] www.cataj.sk/o-obci/pamiatky/cholerovy-cintorin/ (2.9.2018)
Bibliografia
www.cataj.skwww.pamiatkynaslovensku.sk