Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čataj - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Čataj, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Evanjelický a. v. cirkevný zbor Veľký Grob – Čataj vznikol v roku 1786 a do roku 1936 bol Čataj filiou Veľkého Grobu. Osamostatnenie čatajského cirkevného zboru nastalo dňa 14. júna 1936. V tom roku sa začala výstavba kostola, ktorá bola ukončená v roku 1939. Posvätený bol dňa 3. septembra 1939. [1]
 

Kostol projektoval a staval staviteľ Horák z Modry. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom a čiastočne predstavanou vežou. [2] Fasády sú hladké.
 

Zo starej zvonice, ktorá stála v strede dediny do novopostaveného kostola priniesli dva malé zvony a jeden veľký zakúpený z Fischerovej zvonolejárne v Trnave. Organ od firmy Rieger bol zakúpený v roku 1949. [3]
 

V jednoduchom interiéri kostola sú dva veľké kryštálové lustre a štyri okná za oltárom sú vyplnené umeleckým stvárnením biblických postáv: Mojžiša, Izaiáša, evanjelistov Matúša, Marka, Lukáša a Jána a apoštolov Petra a Pavla – so svojimi symbolmi. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1989 sa uskutočnila generálna oprava chrámu. Sakrálny objekt dostal sedlovú strechu a renovoval sa organ, V exteriéri vzniklo oplotenie a urobila sa parková úprava. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 5] www.cataj.sk/o-obci/pamiatky/evanjelicky-a-v-kostol-v-cataji/ (28.2.2019)
Bibliografia
www.cataj.sk
GPS
48.266532, 17.480763
48°15'59.5"N 17°28'50.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk