Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čataj - Kostol sv. Margity Antiochijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čataj, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z rokov 1820 – 1830, ktorý vznikol prestavbou barokového kostola, opravovaného v roku 1775. Kostol je jednoloďový priestor s mohutným centrálnym presbytériom, zaklenutým kupolou, ktorej nosná stena je architektonicky členená pilastrami s priebežnou rímsou v interiéri a exteriéri. Do priestoru lode, zaklenutého pruskými klenbami, je vtiahnutá veža. Do priestoru presbytéria je vložená sakristia, ktorej steny zároveň vytvárajú architektúru hlavného oltára. [1] Nad hlavným oltárom sa dvíha 25 m vysoká kopula. Rovnakú výšku má aj veža. [2] Kostol má klasicistická fasádu s naznačením stredného rizalitu s vysokým rádom pilastov. [3]
 

Hlavný oltár je neskoroklasicistický doplnený súsoším Kalvárie. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia. [4] Drevenú kazateľnicu drží anjel. [5] Spovednice sú empírové z polovice 19. storočia. Voľné sochy sv. Jána Krstiteľa, sv. Petra a dvoch anjelov sú z 19. storočia. [6] Lavice kostola sú pôvodné. Organ zakúpili z kostola v Drahovciach v 30. rokoch 20. storočia. V roku 1992 bol opravený. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Poslednú generálnu opravu kostola urobil v roku 1965 páter Justin František Hrčka, vtedajší správca farnosti. V roku 1991 bol interiér kostola vymaľovaný, bol opravený luster, lavice a uskutočnila sa rekonštrukcia elektrifikácie a plynofikácie kostola. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce, pri hlavnej ceste.
Fotogaléria
Čataj - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Čataj - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Imrich Kluka 7/2012Čataj - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Čataj - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Čataj - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Čataj - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Čataj - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 264.
[2] www.cataj.sk (27.10.2014)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 264 - 265.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 265.
[5] www.cataj.sk (27.10.2014)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 265.
[7 - 8] www.cataj.sk (27.10.2014)
Bibliografia
www.cataj.sk
GPS
48.271054, 17.475421
48°16'15.8"N 17°28'31.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk