Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čavoj - Kostol sv. Doroty
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čavoj, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol postavený v roku 1611. V roku 1789 ho prestavali. V 20. storočí bol rozšírený priečne postaveným novým kostolom. Z pôvodného sakrálneho objektu sa zachovalo polygonálne uzavreté presbytérium, zaklenuté valenou lunetovou klenbou a jadro veže. Presbytérium sa otvára do lode ostro lomeným oblúkom zasekaným do steny. Nový priečny kostol má polygonálne uzavreté presbyérium, zaklenuté valenou klenbou, loď a vstavaný chór majú rovný strop. Fasáda je členená lizénami. Veža je zastrešená ihlanom. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza malú barokovú monštranciu z 18. storočia a dva drevené vyrezávané svietniky z 18. storočia. [2]
 

Kostol mal dva zvony. Prvý bol uliaty v roku 1668, vážil 400 kg, bol na ňom zobrazený sv. Juraj s drakom a nápis „Omnis spiritus laudat Dominum“ – Každý duch chváli Pána. Druhý zvon bol z roku 1699, vážil 250 kg a mal nápis „Gloria in eccelsis Deo“ – Sláva Bohu na výsostiach. [3]
 

Počas druhej svetovej vojny bol kostol značne poškodený. Po jeho oprave v roku 1949 bol v prístavbe kostola novoinštalovaný, majstrom Otokarom Vážanským opravený organ. 30. októbra 1949 bol kostol vysvätený, zasvätený sv. Dorote. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. V roku 1993 bol renovovaný hlavný oltár. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 265.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 265.
[3 - 5] http://cavoj.nrb.sk/o-farnosti/ (26.2.2018)
Bibliografia
www.cavoj.sk
GPS
48.881447, 18.484237
48°52'53.2"N 18°29'03.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk