Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čebovce - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čebovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1768. Široký jednoloďový priestor so segmentovým zakončením presbytéria, vstavanou vežou a pristavanou sakristiou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami dosadajúcimi na piliere s dvojitou rímsovou hlavicou. Baroková veža a fasády sú členené lizénovým rámom. Nad vstupným portálom je kamenná doska s latinským nápisom, vzťahujúcim sa na stavbu kostola (1768). [1] Veža so štítovými krídlami vytvárajúca na hlavnej fasáde rizalit je zakončená cibuľovitou strechou. Napravo od vstupu do kostola je pamätná tabuľa rodáka obce Szedera Fábiána (kňaz, učiteľ a literát).
 

Hlavný oltár s predstavanou menzou a závesným obrazom Madony z konca 19. storočia. Neskorobaroková kazateľnica s lambrekénom na strieške pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt bol obnovený v rokoch 1957 – 1958. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 265.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 265.
Bibliografia
www.cebovce.sk
GPS
48.179143, 19.227343
48°10'44.9"N 19°13'38.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk