Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čebovce - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Čebovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Socha je pravdepodobne z roku 1800. Ide o polychrómovanú ľudovú kamenársku prácu.
Bibliografia
www.cebovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk