Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
cech
organizácia remeselníkov toho istého remesla v mestewww.pamiatkynaslovensku.sk