Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čeláre - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Čelárovce, Čeláry
Lokalita
obec Čeláre, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z konca 18. storočia (1797). Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér lode je členený piliermi, ktoré mali niesť nerealizovanú klenbu. Fasády boli v minulosti členené lizénovými rámami, v súčasnosti sú hladké. Štvorpodlažná veža je zakončená barokovou laternovou baňou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. Na priečelí bol kedysi vložený kríž s datovaním 1797. [1]
 

Hlavný oltár je neorokokový s ústredným obrazom sv. Michala archanjela z konca 18. storočia. Kazateľnica je klasicistická z polovice 18. storočia. Organ pochádza tiež z druhej polovice 18. storočia, má jednoduchú skriňu a drevené píšťale. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 267.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 267.
Bibliografia
www.celare.sk
GPS
48.145153, 19.488802
48°08'42.6"N 19°29'19.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk