Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
celibát
slobodný stav duchovných a rehoľných osôb prikázaný katolíckou cirkvouwww.pamiatkynaslovensku.sk