Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čelovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Čelovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1793. Obnovený bol v roku 1865. Opravili ho v rokoch 1912 – 1923. Je to halový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je krytý valenou klenbou. Za presbytériom stojí malá štvorcová sakristia. [1] Veža so štítovými krídlami po stranách je zakončená zvonovitou laternovou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. Hlavná fasáda kostola je členená pilastrami a dvojicou ník po stranách. Vstup sa nachádza v mierne predstúpenom rizalite.
 

Oltár je klasicistický, murovaný, s dvoma stĺpmi a pilastrami, na ktorých spočíva architráv so segmentovým tympanónom. Stred oltára tvorí obraz Ježiša zo začiatku 19. storočia. Kamenná krstiteľnica je neskorobaroková z roku 1784. Klasicistický organ je z polovice 19. storočia, opravený bol v roku 1950. Zvon pochádza z roku 1872. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári spomína drevené neoempírové svietniky z roku 1896. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1960. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 267.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 267.
Bibliografia
www.celovce.eu
GPS
48.184160, 19.145445
48°11'03.0"N 19°08'43.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk