Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čelovce - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čelovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1673 na staršom základe. Prebudovali ho v roku 1886. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Na južnej strane presbytéria stojí sakristia s rovným stropom. Veža je podklenutá valenou klenbou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Presbytérium má oporné piliere.
 

Hlavný oltár Nanebovzatia Panny Márie pochádza z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v roku 1957. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 267.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 267.
Bibliografia
www.celovce.eu
GPS
48.183096, 19.143166
48°10'59.2"N 19°08'35.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk