Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čelovce (okres Prešov) - Pohrebná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čelovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka s romanticko-gotickými prvkami z 30. rokov 19. storočia. Blokový murovaný objekt menších rozmerov, obdĺžnikového pôdorysu, s priečelím, ktoré je riešené ústupkovým prehĺbením vstupu. V ústupku sú dva stĺpy a gotizujúci portál s klasicistickou mrežou. Nad vstupom je široká atika s trojhranným frontónom. Nárožie stavby bolo horizontálne rustikované. [1] Fasády sú hladké.
 

V interiéri sa nachádza empírový kamenný náhrobok, zakončený kamennou amforou obtočenou hadom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne. Nachádza pred evanjelickým kostolom.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 268.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 268.
Bibliografia
www.obeccelovce.sk
GPS
49.083755, 21.399079
49°05'01.5"N 21°23'56.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk