Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čemerné (Vranov nad Topľou) - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol postavený v rokoch 1905 – 1910 v tzv. uhorskej secesii architektom E. Lechnerom. Oktogonálny centrálny priestor, krytý kupolou, rozšírený polygonálnou apsidou, ku ktorej je pripojená sakristia. Predstavaná veža stojaca na západnom priečelí je v hornej tretine dekoratívne členená secesne aplikovanými prvkami východoslovenskej renesancie, zakončená kupolovitou strechou byzantsko-orientálnej koncepcie. [1]
 

Ikonostas a oltár sú z roku 1892. Ostatné vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Zo starého barokového kostola zbúraného po roku 1903 sa zachovala jedna drevená lavica a ľudový obraz Nanebovzatia Panny Márie. Zaniknutý kostol pochádzal z roku 1797. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Čemerné je súčasťou mesta Vranov nad Topľou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 269.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 269.
Bibliografia
www.vranov.sk
GPS
48.877042, 21.666798
48°52'37.4"N 21°40'00.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk