Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čenčice (Jánovce) - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jánovce, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v pseudorománskom slohu koncom 19. storočia, na starších základoch. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom s naznačeným transeptom. Presbytérium, transept, loď a sakristia sú zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou. Na západnej strane je murovaný organový chór. Hlavnú fasádu tvorí vstavaná veža, zakončená vysokým ihlanom. Okolo kostola stojí múr z 18. storočia. [1] Fasády sakrálneho objektu členia dekoratívne oporné piliere. Veža má neorománske združené zvukové okná.
 

Hlavný oltár, dva bočné oltáre, kazateľnica a krstiteľnica sú pseudogotické z konca 19. storočia. Socha Panny Márie je polychrómovaná ľudová drevorezba a pochádza z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obec Jánovce sa nachádza v strede historického Spiša. So starým osídlením patrila do Stolice X. spišských kopijníkov. Pozostáva z miestnej časti Machalovce, ku ktorej boli pripojené v roku 1913 Čenčice. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 270.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 270.
[3] www.obec-janovce.sk (1.12.2017)
GPS
49.021173, 20.443784
49°01'16.2"N 20°26'37.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk