Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
centrálna stavba
centrála – z ústredného priestoru s pôdorysom kruhovým, štvorcovým, alebo polygonálnym sa rozvíja rovnomerne na všetky stranywww.pamiatkynaslovensku.sk