Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čerenčany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Čerenčany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený na staršom základe tolerančného chrámu v rokoch 1826 – 1831. Zaklenutý bol v roku 1833. Vežu dostal až v roku 1861. Sakrálny objekt opravili v roku 1934. [1] Išlo o prvú renováciu od jeho postavenia. [2]
 

Kostol je sieňový priestor so segmentovým uzáverom, zaklenutý plackou. Klenba stojí na mohutných vtiahnutých pilieroch. Murovaný chór má konvexný parapet. Oltár je klasicistického portálového typu z prvej polovice 19. storočia, s trojuholníkovým tympanónom a s obrazom Dvanásťročného Ježiša. Klasicistická kazateľnica je z prvej polovice 19. storočia. V kostole bola knižnica s historickými a teologickými dielami. [3]
 

Základy kostola položili v roku 1826 za pôsobnosti evanjelického farára Samuela Kollára, ktorý bol významný národovec, historik, pedagóg a jeden zo zakladateľov Učenej spoločnosti malohontskej. Celková výstavba kostola a veže trvala 35 rokov. Po štyroch rokoch od začatia stavy kostola zomrel Samuel Kollár a na jeho miesto nastúpil farár Andrej Czener. Za jeho pôsobenia pokračovala výstavba kostola a v roku 1840 sa konalo prvé posvätenie kostola za prítomnosti vtedy vysokopostavených osobností krajiny a Malohontu. Stavitelia, ktorí vystavali kostol boli rimavskosobotskí majstri bratia Kalocsayovci. V roku 1857 prebehla druhá etapa výstavby a to dobudovanie veže, spevnenie a podmurovanie vežových stĺpov, ktoré už boli vytiahnuté až nad organ, ale pre nedostatok peňazí boli práce zastavené. A tak až v roku 1861 sa splnili nádeje a túžby Čerenčancov o novom kostole. Druhé posvätenie obnoveného chrámu a dostavanej veže bolo dňa 29.septembra 1861. O výstavbu veže sa zaslúžil rimavskosobotský majster František Mikš, a vtedajší farár Ondrej Krno so svojimi cirkevníkmi, ktorý pôsobil v Čerenčanoch až do roku 1902. Ondrej Krno bol seniorom, národovcom písal pod pseudonymom Oružný. Zomrel v Novom Sade vo Vojvodine. [4]
 

24. decembra 1944 bola zostrelená strecha veže. Veža bola iba provizórne zastrešená. Tento stav trval až do roku 1965, kedy bola vykonaná celková oprava kostola a veže o ktorú sa zaslúžil vtedajší farár a senior Pavol Slančo. Presne po 50 rokoch od poslednej renovácie sa obyvatelia Čerenčian dočkali už veľmi potrebnej opravy fasád kostola. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2015 obnovili na čerenčianskom evanjelickom kostole východnú fasádu a vežu. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrachovo, pod ktorý patrí cirkevná filiálka Čerenčany, podal žiadosť na Ministerstvo kultúry SR a dostal dotáciu 15.000 €. Cirkevný zbor na spolufinancovanie poskytol čiastku 2.100 € a tak sa v roku 2015 preinvestovalo na fasády východnej časti kostola a veže spolu 17.100 €. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa takmer v strede obce.
Fotogaléria
Čerenčany - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 270.
[2] ŠEFČÍKOVÁ, Elena: Obnova fasády evanjelického kostola v Čerenčanoch. www.cerencany.sk (11.1.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 270.
[4 - 6] ŠEFČÍKOVÁ, Elena: Obnova fasády evanjelického kostola v Čerenčanoch. www.cerencany.sk (11.1.2016)
Bibliografia
www.cerencany.sk
GPS
48.409351, 19.985442
48°24'33.7"N 19°59'07.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk