Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čerhov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1858. Jednoloďový priestor s polkruhovým zakončením presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je krytý rovným stropom. Fasády sú hladké. Veža je zakončená ihlanom. Hlavné priečelie je v hornej polovici členené lizénovým rámom (presnejšie veža), polkruhovo zakončenými oknami, malým okrúhlym okienkom a dvoma opornými piliermi. Na kamennej šambráne portálu je štylizovaný plastický ľaliový kvet a vyrytý letopočet datujúci stavbu. [1]
 

Hlavný oltár je neskoroklasicistický z čias stavby kostola. Voľný obraz Vzkriesenie Lazara pochádza z roku 1871 a namaľoval ho V. Klimkovics. [2] Dominantou vnútorného priestoru kostola sú stropné maľby. [3]
 

Pravdepodobne až v 16. storočí postavili v Čerhove kostol. Od roku 1598 a ešte v roku 1646 v ňom vysluhovali bohoslužby evanjelický reformovaní kazatelia. Neskôr kostol nemal farára, okolo roku 1700 bol spustnutý. V roku 1858 bol prestavaný do podoby, ktorú má dodnes a je zasvätený k úcte Panne Márii. Počas 20. storočia prešiel mnohými úpravami a opravami. [4]
 

Rímskokatolícka farnosť Čerhov bola založená výnosom biskupského úradu v Košiciach zo dňa 29.februára 1936, na žiadosť tunajších veriacich. Do roku 1924 patrila do farnosti Lastovce, od roku 1924 do farnosti Veľký Kazimír. Prvým dočasným administrátorom bol od 1. marca 1936 vymenovaný Jozef Repovský. Do farnosti Čerhov boli priradené aj filiálne obce Luhyňa, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto. Podľa posledného sčítania bolo v obci Čerhov 530 ľudí hlásiacich sa k rímskokatolíckemu vyznaniu. Do roku 1999 farnosť Čerhov spravoval sám farár, ale na žiadosť slovenských veriacich bývajúcich v maďarskej farnosti Streda nad Bodrogom bol jej pridelený kaplán s poslaním byť k dispozícii slovenským veriacim v Borši a v Strede nad Bodrogom. Od roku 2004 sa dekrétom pozícia kaplána mení – kaplán je ustanovený do farnosti Streda nad Bodrogom s bývaním na fare v Čerhove. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Úpravy sakrálneho objektu sa uskutočnili v roku 2006, kedy bol vymaľovaný exteriér, v roku 2007 interiér. Nasledujúci rok bol vo svätyni umiestnený mramorový oltár a dlažba. V nedeľu na sviatok Krista Kráľa 23. 11. 2008 bol kostol konsekrovaný pomocným košickým biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. V roku 2015 bola ošetrená strecha novým náterom. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023Čerhov - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 6/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 270.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 270.
[3 - 6] http://cerhov.fara.sk/index.php/historia (28.2.2018)
Bibliografia
www.cerhov.sk
GPS
48.463485, 21.639623
48°27'48.6"N 21°38'22.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk