Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Černík - Kostol sv. Ducha
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Černek, Čornok
Lokalita
obec Černík, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v roku 1864. [1] V roku 1948 bola vykonaná prístavba kostola. [2] Opravovaný bol v roku 1950 a 1959. Kostol je jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, vstavanou vežou a pristavanou novou bočnou loďou. Interiér je zaklenutý českými plackami. Vonkajšia architektúra je členená lizénovým rámom. [3] Dnešnú podobu získal kostol v rokoch 1965 - 1975, kedy boli vykonané opravy na fasáde i vnútorných častiach kostola. [4]
 

Hlavný oltár je z konca 19. storočia, pilastrový drevený s ústredným obrazom. Kazateľnica je zo začiatku 20. storočia. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 271.
[2] www.obeccernik.sk (7.5.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 271.
[4 - 5] www.obeccernik.sk (7.5.2016)
Bibliografia
www.obeccernik.sk
GPS
48.151878, 18.224711
48°09'06.8"N 18°13'29.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk