Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Černová (Ružomberok) - Pomník černovskej tragédie
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pomník z travertínu podľa návrhu akademického sochára F. Motošku a architekta J. Sládka ho dala postaviť Slovenská liga. Odhalený bol 28. októbra 1932 pri príležitosti 25. výročia černovskej tragédie. [1]
 

Pomník má tvar obráteného písmena T osadeného na nízkej kamennej mohyle. Na bočných ramenách podstavca je vytesaný menoslov pätnástich obetí s označením ich veku. V strednej časti je vytesaný nápis: ZACHOVAJ, PANE, NÁŠ NÁROD, / ZA KTORÝ TÍTO ZOMIERALI. / 27. OKTÓBER 1907. Pod nápisom je vavrínový veniec so znakom Slovenska. Na centrálnej prevýšenej časti v kontraste k hrubo opracovanému kameňu je kríž s hlavou Krista. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Pomník je situovaný v centrálnej časti cintorína na miernej vyvýšenine, orientovaný k rímskokatolíckemu kostolu. [3]
Fotogaléria
Černová (Ružomberok) - Pomník černovskej tragédie foto © Ľuboš Repta 6/2020Černová (Ružomberok) - Pomník černovskej tragédie foto © Ľuboš Repta 6/2020
Poznámky
[1] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2008. s. 123.
[2 - 3] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 123.
Bibliografia
www.ruzomberok.sk
GPS
49.091118, 19.256976
49°05'28.0"N 19°15'25.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk