Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cerovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Cerovo, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na mieste stredovekého kostola (pravdepodobne z roku 1559) v rokoch 1855 – 1859. Halová stavba s rovno uzavretým oltárnym priestorom a vežou vstavanou do štítového priečelia. Interiér je zaklenutý českou plackou. Čelná fasáda zakončená tympanónom má pilastrové členenie a obdĺžnikový kamenný vchod, v supraporte ktorého je rímsa a festóny. [1] Veža je v hornej časti členená pilastrami, v spodnej má pásovú rustiku a ukončená je zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu.
 

Oltár s klasicistickou stĺpovou architektúrou má obraz Ježiša od P. M. Bohúňa. Krstiteľnica je klasicistická z roku 1863. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza strieborný kalich, cibórium a konvica z druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 249.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 249.
Bibliografia
www.cerovo.dcom.sk
GPS
48.254541, 19.156640
48°15'16.4"N 19°09'23.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk