Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čertižné - Chrám Premenenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čertižné, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúci sakrálny objekt postavený v roku 1928 na mieste starého kostola z roku 1708. Centrálny, kupolou krytý priestor s polkruhovým presbytériom a bočnými kruhovými kaplnkami krytými konchou. Predĺžená časť lode má pruskú klenbu s pásmi. V exteriéri je zdôraznený protiklad centrálnej kupoly a silnej vertikály trojitej veže. Hlavná veža s barokovou laternovou baňou má vstupný portál so štítovou predsieňou a kordónovými rímsami je členená na štyri poschodia. Dve bočné vežičky popri hlavnej veži pripomínajú prvky ruskej renesancie. [1] Fasáda je členená zuborezom a opornými piliermi.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola, čiastočne sa použili aj zvyšky pôvodného barokového zariadenia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 272.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 272.
Bibliografia
www.certizne.eu
GPS
49.353169, 21.823579
49°21'11.4"N 21°49'24.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk