Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čertižné - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny
Lokalita
obec Čertižné, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V súvislosti s prvou svetovou vojnou patrí obec Čertižné medzi unikáty. V katastri obce sa totiž podľa archívnych dokumentov nachádza až päť vojenských cintorínov z rokov 1914 -1915. Časť vojakov bola na miestnych cintorínoch pochovaná už počas vojny. Zvyšok vojakov dali pochovať československé orgány v medzivojnovom období. [1]
 

V katastri obce, ale aj v samotnej obci, sa nachádzalo množstvo roztrúsených vojnových hrobov. V rámci šetrenia finančných prostriedkov určených na starostlivosť o vojnové hroby sa pristúpilo k sústredeniu vojnových hrobov a vytvoreniu vojnových cintorínov. Po rozhodnutí o sústredení vojnových hrobov bol vypracovaný plán, podľa ktorého sa malo postupovať. Plán vypracovali s veľmi zodpovedným prístupom žandári z miestnej žandárskej stanice. Najprv zaniesli na mapu pozície všetkých vojnových hrobov v okolí. Potom rozdelili celé územie katastra do piatich sektorov. V každom sektore bolo určené centrálne miesto, kde sa mali zhromaždiť exhumované pozostatky padlých vojakov a tam vznikol vojenský cintorín. V každom sektore postupovali rovnakým spôsobom. Vybrali miesto, na ktorom sa nachádzal nejaký masový hrob, a v jeho blízkosti pochovávali exhumované obete z okolia. Takýmto postupom vzniklo všetkých päť cintorínov v Čertižnom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorínov je dobrý. Slúžia svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] Vojenské cintoríny. www.certizne.eu/prispevky/vojenske-cintoriny (6.9.2020)
Bibliografia
www.certizne.eu
GPS
49.390842, 21.830637
49°23'27.0"N 21°49'50.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk