Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červeňany (Sirk) - vysoká pec
Lokalita
obec Sirk, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Typickou stavbou každej železiarne bola vysoká pec na tavenie rudy, kde sa získavalo surové železo vhodné na ďalšie spracovanie v hámroch. [1]
 

Pri ceste z Jelšavy do Ratkovej, pomedzi zalesnené vŕšky skrývajúce bývalé bane na ortuť v Rákoši, sa znenazdajky objaví v údolí mohutný kužeľ červenianskej vysokej pece ako podivná kamenná veža. Z mohutného kamenného kvádra s poloblúkovou arkádou na každej strane vyrastá kužeľovitý sopúch, zabezpečujúci počas tavby komínový efekt podporujúci horenie naukladaných vrstiev dreveného uhlia medzi vrstvami rudy. Pri tomto procese sa železo roztavilo a stieklo dolu do kamennej nádrže – nisteje, z ktorej sa odoberalo už ako stuhnutá železná masa po odstavení pece. Zvyšok tohto zariadenia sa dodnes zachoval vnútri vysokej pece. [2]
 

Červenianska vysoká pec bola spolu so železiarňou postavená v rokoch 1870 – 1871 a od roku 1883 bola súčasťou coburgovského železiarskeho podniku, ktorému patrili aj bane v Rákoši. V prevádzke bola do roku 1903, kedy bola železiarska výroba v Červeňanoch zastavená. [3] Je vysoká takmer 14 metrov. Ide o vzácnu hutnícku technickú pamiatku.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Takmer sto rokov sa rozpadávali mohutné múry červenianskej železiarne. Úplne zanikla druhá, mladšia vysoká pec, staršia zostala a koncom 60. rokov 20. storočia bola obnovená. Po 26 rokoch od tejto pamiatkovej obnovy bola však opäť schátraná. Na korune sopúcha vyrástli mladé briezky, ktoré koreňmi narušili murivo, do kamenných múrov základne tiež zapustilo korene rôzne krovie a burina. V lete 1996 Obecný úrad v Sirku pomocou malej finančnej dotácie uskutočnil základné záchranné práce na pamiatke – očistenie od náletov a spevnenie uvoľneného muriva maltou. Odstránil sa aspoň havarijný stav technickej pamiatky. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pri obci Sirk v časti Červeňany.
Poznámky
[1 - 4] KUŠNIEROVÁ, Edita: Vysoká pec v Červeňanoch. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1, s. 52.
Bibliografia
KUŠNIEROVÁ, Edita: Vysoká pec v Červeňanoch. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1, s. 52.
www.obecsirk.sk
GPS
48.604362, 20.108944
48°036'15.7"N 20°006'32.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk