Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červenica - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Červenica, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Prestavali ho v roku 1733. Opravený bol v roku 1809 a v roku 1865 úplne renovovaný. Na stredovekú stavbu poukazuje len pôdorys, pri obnove bol zachovaný klasicistický charakter prestavby. Je to pozdĺžny sakrálny objekt s rovnými stropmi a uzáverom presbytéria, z vnútornej strany zaobleného. Hladké fasády členia po stranách termálne okná a oporné piliere. Veža zastrešená ihlancom je vstavaná do štítového priečelia. [1]
 

Hlavný oltár pochádza z druhej polovice 19. storočia. Za predstavanou menzou je namaľovaná iluzívna klasicistická oltárna architektúra, v strede so závesným obrazom sv. Mikuláša biskupa z roku 1865. Kazateľnica z roku 1865 má na polygonálnom parapete reliéfy štyroch evanjelistov. Sochy sv. Jána Nepomuckého a Immaculaty na spôsob neskorobarokových rezbárskych prác sú z roku 1865. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 272.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 272 - 273.
GPS
48.887354, 21.449644
48°53'14.5"N 21°26'58.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk