Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Červenica pri Sabinove, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Gotický kostol, ktorý prestavali na renesančný s atikovou úpravou veže asi z roku 1600. Po roku 1734 bol barokizovaný interiér. V roku 1805 bol kostol obnovený. Ide o jednoloďový kostol s oblým uzáverom presbytéria, rovnako vysokého ako loď. K severnej strane presbytéria bola pristavaná sakristia. Na južnej strane lode je predsieň s dvojitým trojhranným štítom. Na čele západného priečelia stojí v jadre gotická hranolová veža s diagonálnymi opornými piliermi a s renesančne upravenou fasádou so štítovou atikou zakončujúcou hornú užšiu časť veže. Na širšej trojpodlažnej časti veže je sgrafitová iluzívna armatúra s diamantovým rezom, na západnej strane fragment nápisu. [1]
 

Kazateľnica je rokoková z obdobia okolo roku 1760 s hlavičkami anjelikov a rokajovými kartušami. [2] Na hlavnom neobarokovom oltári je polychromovaná drevorezba sv. Martina. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce pri hlavnej ceste.
Fotogaléria
Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012Červenica pri Sabinove - Kostol sv. Martina z Tours foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 273.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 273.
[3] www.cervenica.eu (9.11.2013)
Bibliografia
www.cervenica.eu
GPS
49.135255, 21.026016
49°0 8' 6.92", 21°0 1' 33.66"www.pamiatkynaslovensku.sk