Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červený Hrádok - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Červený Hrádok, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol z roku 1909. Opravený bol po druhej svetovej vojne. Kostol je jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Loď má rovný strop. V uzávere a pod chórom sú české placky. Fasády sú členené lizénovým rámom. Veža sa na fasáde uplatňuje ako rizalit. [1]
 

Vnútorné zariadenie je secesné z čias výstavby kostola. V interiéri sú dva ľudové drevené pútnické kríže z druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 274.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 274.
GPS
48.301999, 18.386704
48°18'07.2"N 18°23'12.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk