Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červený Hrádok - prícestná socha mučeného Krista
Lokalita
obec Červený Hrádok, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Ĺudová práca z obdobia klasicizmu, datovaná je rokom 1835.www.pamiatkynaslovensku.sk