Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červený Kameň (Častá)
Lokalita
obec Častá, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Hrad, ktorý poznáme dnes, je v základe renesančná pevnosť a je vlastne nástupcom stredovekého hradu. Ten bol založený v roku 1240 a zanikol v 16. storočí. Podnikatelia Fuggerovci, vybudovali v rokoch 1535 - 1537 na svoju dobu dokonalú pevnosť s ojedinelou funkciou, išlo o opevnené obchodné prekladište. Koncom 16. storočia sa hrad dostáva do majetku Pálffyovcov, ktorí ho vlastnili až do roku 1945. Hrad bol značne poškodený počas druhej svetovej vojny.
Pamiatková ochrana
V roku 1949 bol hrad zoštátnený a v roku 1970 sa stal národnou kultúrnou pamiatkou.. Na hrade je umiestnená pobočka Slovenského národného múzea, zameraná na feudálne bývanie. Po rozsiahlej rekonštrukcii je hrad od roku 1990 čiastočne a od roku 1996 úplne sprístupnený verejnosti. Prevažná časť vzácnych zbierok pochádza zo zvozov realizovaných v rokoch 1948 – 1951.
 

V roku 2003 sa uskutočnil architektonicko-historický výskum pohrebnej kaplnky rodiny Pálffy v areáli lesoparku. Autor: PhDr. Norma Urbanová. [1]

Súčasný stav a využitie
Múzeum.
Fotogaléria
Hrad Červený Kameň 19. storočieHrad Červený Kameň 19. storočieHrad Červený Kameň foto © Imrich Kluka 11/2010Hrad Červený Kameň foto © Imrich Kluka 11/2010Hrad Červený Kameň foto © Imrich Kluka 11/2010Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015Hrad Červený Kameň foto © Hana Farkašová 5/2015
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (28.8.2013)
Bibliografia
BAUEROVÁ, Zuzana: Barokové portréty Zichyovcov na Červenom Kameni. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 2, s. 29 - 32.
HABERLANDOVÁ, Helena: Hrad Červený Kameň – dominanta Malých Karpát. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 4, s. 19 – 24.
HUPKO, Daniel: Aristokratické sídlo alebo chátrajúci hrad? In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 156 - 170.
HUPKO, Daniel: Dámske pečatidlo zo zbierok SNM-Múzea Červený Kameň. In: Múzeum, 2009, č. 1, s. 13 - 15.
JAMRICHOVÁ, Andrea: Červený Kameň po odchode Pálffyovcov v roku 1945. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č. 2, s. 43 - 47.
JANOVÍČKOVÁ, Marta: Dobové bývanie šľachty na Červenom Kameni. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 4, s. 50 - 51.
JEMALA, Pavol: Hrad Červený Kameň. In: Krásy Slovenska, LXXXI, 2004, č. 9-10, s. 26 - 27.
KOVAČIK, Michal: Budovanie múzea na hrade Červený Kameň. In: Múzeum, LX, 2014, č. 2, s. 42 - 48.
MEDVECKÝ, Jozef: Reštaurovanie jazdeckého portrétu zo zbierok Múzea Červený Kameň. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 3, s. 52 - 55.
MEDVECKÝ, Jozef: Musica picta na hrade Červený Kameň. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 2, s. 18 - 23.
MEDVECKÝ, Jozef: Sala terrena na hrade Červený Kameň. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 1, s. 51 - 56.
PIVOVARČIOVÁ, Alena: Portrét Márie Františky Pálffyovej v Múzeu Červený Kameň. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 4, s. 43 - 45.
ŠTIBRANÁ, Ingrid: Osudy pálffyovských zbierok červrnokamenskej línie vo svetle archívnych dokumentov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005, s. 219 – 228. ISBN 80-89079-13-X
ŠTIBRANÁ, Ingrid: Jazdecké portréty z Červeného Kameňa. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 2, s. 47 -51.
TIHÁNYI, Jozef: Červený Kameň na zbierkových predmetoch múzea. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 3, s. 2 - 5.
TIHÁNYI, Jozef: Pálfiovské empírové portréty z Červeného Kameňa. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 2, s. 26 - 30.
TOGNER, Milan: "Cassoni" v zbierkach Múzea Červený Kameň. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 4, s. 43 - 45.
ŽUDEL, Juraj: Panstvo Červený Kameň I(1287) 1536 - 1913. Inventár. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1969. 192 s.
ŽUDEL, Juraj: Fuggerovci na Červenom Kameni 1535 - 1583. Bratislava: Veda, 1991. 134 s. ISBN 80-224-0231-1
www.obec-casta.sk
GPS
48.391726, 17.335373
48°0 23' 30.21", 17°0 20' 7.34"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk