Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červený Kameň - Kostol Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Červený Kameň, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1795 - 1796. Upravovali ho v roku 1806 a začiatkom 20. storočia. Je to jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytériom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú hladké. Na priečelí sa nachádza socha sv. Jána Nepomuckého z konca 18. storočia. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z konca 18. storočia s obrazom Immaculaty z roku 1930. [2] Na menze oltára je tabernákulum s reliéfom Ukrižovaného, po stranách sú sochy dvoch orodujúcich anjelov. V severovýchodnom rohu lode je klasicistická kazateľnica z konca 18. storočia zdobená polychrómovanou drevorezbou, dekorovanou ružami, peniažkami a rozetami. Na baldachýne kazateľnice sú dosky Desatora a symboly viery, nádeje a lásky. Klasicistická prístenná krstiteľnica, umiestnená na železnej konzole, pochádza z konca 18. storočia a stojí sa na severnej strane svätyne. Pozostáva z drevorezby s jednoduchou kupou a čiapkovým vrchnákom. Výmaľbu interiéru kostola uskutočnil v prvej polovici 20. storočia miestny rodák Štefan Gábor. [3]
 

K interiéru kostola patrí i rokoková monštrancia z roku 1770 a torzo neskororenesančnej sochy Panny Márie (pravdepodobne z roku 1630). Táto socha bola pôvodne umiestnená na hlavnom oltári a do Červeného Kameňa sa dostala z Ilavy. Plastika sv. Jána Nepomuckého má pôvod neskorobarokový (koniec 18. storočia), je to tiež polychrómovaná drevorezba, esovitoprehnutý svätec je oblečený v tradične stvárňovanom odeve. [4]
 

Prvý zvon v kostolnej veži z roku 1775 pochádzal z dielne trnavského zvonolejára Mateja Orfandla. Druhý zvon z roku 1810 ulial neznámy majster. Napokon tretí zvon z roku 1816 bol z dielne kremnického majstra Samuela Polischa. Začiatkom druhej polovice 19. storočia jeden z troch zvonov pukol, ale v roku 1862 bol nahradený zvonom z dielne trenčianskeho majstra Jána Zwillinga. Zachoval sa iba tento, druhé dva padli za obeť prvej svetovej vojne ako surovina na výrobu kanónov. V roku 1929 boli nové zvony objednané v brnianskej firme Rudolfa Manouška a sú v kostolnej veži dodnes. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 274.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 274.
[3 - 5] http://cervenykamen.fara.sk/historia-farnosti/ (28.2.2018)
GPS
49.086518, 18.182803
49°05'11.5"N 18°10'58.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk