Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
České Brezovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec České Brezovo, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1920 – 1922 podľa projektu architekta Milana Michala Harminca. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Exteriér je secesný s novorománskymi prvkami združených okien a oblúčkového vlysu. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Renesančný reliéf Poslednej večere sa z kostola dostal do zbierok Slovenského národného múzea v Martine. Reliéf je polychrómovanou drevorezbou z konca 16. a začiatku 17. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
České Brezovo - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2014České Brezovo - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2014České Brezovo - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2014České Brezovo - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 275.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 275.
GPS
48.479800, 19.803909
48°28'47.3"N 19°48'14.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk