Pamiatky v okolí Slovenska   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna
História a stavebný vývoj
Ide o dominantnú stavbu nad Valticami v nadmorskej výške 291 m. Na vrchole je zďaleka viditeľná. Kolonáda je obdĺžnikového pôdorysu. Stavba je označovaná za kópiu – imitáciu Glorietty viedenského Schönbrunnu. Kolonáda je nazývaná Reistna, podľa mena kopca, na ktorom bola postavená v rokoch 1810 – 1817. Objekt dal postaviť knieža Jan I. Lichtenštajn ako spomienku na svojho otca knieža Františka Josefa I. a na v mladosti zomrelých troch bratov (Aloise, Josefa a Filipa). [1]
 

Stred budovy tvorí oblúk s dvoma bočnými krídlami, ktoré sú podopierané 24 korintskými stĺpmi. Celok potom uzatvárajú dve pavilóny. Na severnej strane kolonády sú nápisy: „Der Sohn dem Vater, der Bruder den Brűdern.“ (Syn otcovi, brat bratom). Na južnej strane je nápis – „Den Manen der unvergesslichen der einzige űberlebeude Sohn.“ (Nezabudnuteľným predkom jediný zostávajúci syn). Zadnú časť stavby zdobia náhrobky, v ostatných častiach sú reliéfy a vlysy, pripomínajúce charakterové vlastnosti kniežaťa. V bočných krídlach sú zabudované schodištia na terasu, odkiaľ je nezabudnuteľný výhľad na všetky svetové strany – na východe je možné vidieť Malé Karpaty na Slovensku, na severe Valtice s vinohradmi a Lednicu s prekrásnym Minaretom, na západe Mikulov so zámkom Dietrichštejnov (kedysi tiež majetok Lichtenštajnov), Pálavu a Nesyt. V diaľke je tiež možné vidieť ruiny Falkensteinu a cez Schrattenberg až dolnorakúskou krajinu. [2]
 

Stavbu navrhol architekt Joseph Hardmuth (vynašiel tužku) a práce viedol valtický lichtenštajnský staviteľ Josef Poppelack. Plastiky vyrobil Josef Klieber. Jednanie medzi kniežaťom a sochárom bolo veľmi zdĺhavé, pretože navrhnutá cena bola pre knieža neprijateľná. Architekt sa cítil slávny a veľakrát žiadal prehnané ceny za svoje projekty. Problém bol aj v dohode medzi kniežaťom a sochárom. V tej dobe sa stavalo i Rendez-vous, takže nakoniec došlo medzi kniežaťom a sochárom k dohode – za Rendez-vous dostal Klieber 5 300 zlatých a za Reistnu 7 760 zlatých. Stavba sa tak mohla začať stavať. Práce vykonávali majstri a ľudia z okolia, kameň na stavbu bol použitý z lomu v Úvaloch (ešte dnes sú zbytky lomu viditeľné pri rakúskych hraniciach), vápno a tehly dovážali poddaní z panských podnikov. [3]
 

Pred samotnou výstavbou nastala nová situácia. V roku 1805 zomrel Alois I. a na miesto hlavy rodu Lichtenštajnov nastupuje jeho mladší brat Jan Josef I. Spolupráca s novým kniežaťom a architektom Hardmuthom nebola už taká dobrá ako s jeho predchodcom. I napriek tomu sa stavba Reistny i Rendez-vous v rokoch 1810 – 1811 začala. Skoro však došlo k úplnému rozchodu kniežaťa a architekta. Hardmuth sa s kniežaťom rozišiel z dvoch dôvodov a to, že mu knieža vytýkal nedostatky v jeho projektoch a neschvaľoval jeho ďalšie aktivity, predovšetkým otvorenie novej keramiky vo Viedni. Hardmuth svoju demisiu poslal kniežaťu písomne, v ktorej medzi iným ľutuje, že nemali dobré vzťahy, také ako mal s kniežaťom Aloisem. Na miesto Hardmutha nastupuje Josef Kornhäusel. V tomto období bola Reistna v hrubej stavbe v podstate dokončená a na Rendez-vous chýbalo iba vnútorné vybavenie. Stavba na Reistne ale nepokračovala podľa plánu, a preto bolo na pomocné práce pozvané vojsko v počtu 100 mužov. Týmto krokom si knieža sľuboval hneď dve veci – urýchlenie a zlacnenie stavby. Ani jedno, ani druhé sa neprejavilo, a tak bola stavba na jeseň 1812 zastavená. [4]
 

V roku 1813 žiadal staviteľ Josef Poppelack knieža o povolenie pokračovať v stavbe. Realizácia projektu pokračovala, urýchlila sa a v roku 1817 bola dokončená do dnešnej podoby za vedenia architekta Kornhäusela. Knieža Jan Josef I. mal asi pravdu, keď vytýkal Hardmuthovi niektoré nedostatky v projektoch. Svedčí o tom fakt, že niektoré časti Kolonády - Reistny sa zrútili a v roku 1907 musel nástupca Jana Josefa I. Jan II. previesť renováciu stavby. [5]
 

Kolonáda na Reistne je dôkazom niekoľkých faktov – a to, že sa mali Lichtenštajni radi a navzájom sa ctili; že peniaze predsa len nemali zase až tak veľa ako sa hovorí a traduje; a že slávny architekt Joseph Hadmuth nebol úplne geniálny. Človeku sa nechce veriť, že zbrzdenie výstavby spôsobili peniaze. Ale práve preto, že rod Lichtenštajnov odmíetal vyhadzovať za zbytočnosti, stali sa svojho času najbohatším rodom na území dnešného Česka. [6]
 

Po vyvlastnení majetku Lichtenštajnov za totality sa Kolonáde obdivu nedostalo. Kúsok od pamiatky pretínala krajinu ostnatá „železná opona“, a preto na hornej časti stavby postavili hlásku pohraničnej stráže a celá stavba bola verejnosti neprístupná. Kolonáda si musela na otvorenie počkať až do roku 1989. Zmena politických pomerov v krajine umožnila opravu silne zdevastovanej pamiatky a jej sprístupnenie verejnosti. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Funguje ako vyhliadka a je verejnosti prístupná v návštevných hodinách. Ku Kolonáde sa dá dostať po červené turistickej značke alebo autom k parkovisku vzdialenom 500 metrov od objektu. [8]
Prístup
Nachádza sa asi 1,5 km juhozápadne od Valtíc, neďaleko rakúskych hraníc.
Fotogaléria
Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Pamiatky v okolí Slovenska Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016Česko / Valtice - Kolonáda - Reistna foto © Hana Farkašová 2/2016
Poznámky
[1 - 5] KOMOŇ, V.: Kolonáda – Reistna. www.valtice.cz (7.3.2016)
[6] www.lednicko-valticky-areal.cz (7.3.2016)
[7] Informačná tabuľa v teréne (2/2016).
[8] www.lednicko-valticky-areal.cz (7.3.2016)
GPS
48.736924, 16.736085
48°44'12.9"N 16°44'09.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk