Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chlebnice - Kaplnka sv. Vendelína
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chlebnice, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená začiatkom 19. storočia. Je to drobný sakrálny objekt so štvorcovým pôdorysom. [1] Fasády sú hladké. Vstup má segmentové ukončenie. Kaplnka je zakončená plechovou stanovou strechou.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri spomína barokový obraz sv. Vendelína z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 476.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 476.
GPS
49.233901, 19.462984
49°14'02.0"N 19°27'46.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk