Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chmeľnica - Kostol sv. Ondreja
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Hobgart
Lokalita
obec Chmeľnica, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený okolo roku 1770. Rozšírený bol v roku 1900 predĺžením lode, stavbou transeptu a nového presbytéria s polygonálnym uzáverom. Ide o pozdĺžne jednolodie s polygonálnym uzáverom, priečnou loďou a predstavanou vežou. Nová časť kostola je krytá rovným stropom, stará časť pruskými klenbami. Fasády sú hladké. Na veži sa zachovalo pôvodné barokovo-klasicistické členenie s pilastrami a terčíkovou podstrešnou rímsou. [1] Veža je ukončená barokovou baňou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie je zväčša zo začiatku 20. storočia. Baroková kalvária je z polovice 18. storočia. Kamenná krstiteľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia. V interiéri kostola sa nachádzala gotická socha Madony z čias okolo roku 1480, ktorá sa neskôr dostala do zbierok Slovenského národného múzea v Martine. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 477.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 477.
Bibliografia
www.chmelnica.sk
GPS
49.296699, 20.731543
49°17'48.1"N 20°43'53.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk