Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chmeľnica - vodný mlyn
Iný názov
Hobgart
Lokalita
obec Chmeľnica, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
Bibliografia
www.chmelnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk