Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chmiňany - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chmiňany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia s renesačnou úpravou a vežou z polovice 17. storočia. Jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, krytým hrebienkovou klenbou. Víťazný oblúk s nábežnou rímsou po stranách tvorí prechod do lode s rovným stropom. Fasáda je hladká, členená opornými piliermi. Predstavaná renesančná veža má nárožnú bosáž a štítkovú atiku so slepou arkatúrou. [1]
 

Hlavný oltár je barokový zo začiatku 18. storočia. V drevenej stĺpovej architektúre, retardujúcej tvary 17. storočia, je obraz sv. Michala archanjela a nad ním v okrúhlom nadstavci obraz Immaculaty. Po stranách sú postavy Mojžiša a Árona zo 17. storočia. Oltár vypĺňa ušnicová ornamentika. Za predel oltára sú použité staré gotické obojstranne maľované krídla, zachované iba na zadnej strane (predné sú premaľované). Voľný obraz Krista na kríži z roku 1766 od A. Dwornického je zasadený do neskorogotickej skrine. Na drevených krídlach dverí je klasicistická ľudová rezba z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Chmiňany - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 4/1974Chmiňany - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 4/1974Chmiňany - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 479.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 479.
GPS
49.001152, 21.067918
49°00'04.2"N 21°04'04.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk