Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chminianska Nová Ves
Iný názov
Kaštieľ Szinyeovcov
Lokalita
obec Chminianska Nová Ves, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z polovice 18. storočia, ktorý prešiel ďalšími úpravami v druhej polovici 18. storočia. Je to prízemná dvojtraktová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, na hlavnej fasáde so stredným rizalitom, zakončeným širokou rímsou a veľkým segmentovým frontónom. [1] Na južnej strane má štvorcový rizalit. [2] Okná budovy sú obdĺžnikové s pásovou šambránou a klenákom. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v reprezentačnej vstupnej miestnosti spomína klasicistický krb. Strecha je manzardová. [3] Celý objekt je podpivničený. Dva pozdĺžne trakty suterénu sú kryté valenými klenbami. [4]
 

Dedina vznikla už pred 13. storočím. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1248. V stredoveku a novoveku bola veľkou dedinou, známa bola predovšetkým mýtnou stanicou a už od stredoveku bola sídelnou obcou šľachty, prevažne bočnej vetvy rodu Merse zo Svinej. V polovici 18. storočia bol v obci vybudovaný barokový kaštieľ, na mieste staršieho objektu. V roku 1853 sa rodina Szineyi Merse sa natrvalo presťahovala do starého rodinného sídla v Jarovniciach. V roku 1903 bol v obci veľký požiar a po ňom bol zrejme kaštieľ opravovaný. Obnova prebehla aj po roku 1945. Od roku 1959 bol kaštieľ využívaný ako materská škola, neskôr MNV, kultúrny dom, policajná stanica a istý čas bol v suteréne aj bar. [5]
 

Ústrednou miestnosťou prízemia je hala v severnom trakte s vysokou korýtkovou klenbou, kde sa pod mladšími nátermi črtajú fragmenty iluzívnej nástennej maľby z 18. – 19. storočia. Rozsah malieb je možno oveľa väčší, keďže tento typ malieb zvykol pokrývať v kaštieľoch nielen všetky steny, ale aj klenby. V priestore sa zachovali historické výplne okien, ktoré majú záklenky v tvare stlačeného oblúka s podkasaním a šikmé ostenia. Ostatné priestory severného traktu sú kryté pruskými klenbami na pásoch s parciálne zachovanou štukovou výzdobou vo vrchole klenieb. Miestnosti sú presvetlené okennými otvormi v nikách so segmentovými záklenkami a šikmými osteniami. Miestnosti južného traktu sú taktiež kryté prevažne pruskými klenbami, v jednom prípade je pod klenbou vložený rovný trámový strop s podbitím a jedna klenba je korýtková. Vstupné otvory v priečkach sú pravouhlé, pôvodne obsahovali drevené kazetové zárubne. Zachoval sa pôvodný vstup do podkrovia – historické jednoramenné schodisko a pôvodný vstup do suterénu – točité kamenné schodisko. [6]
 

Zaujímavosťou je historická konštrukcia krovu manzardovej strechy síce s druhotnou, ale starou a dožívajúcou strešnou krytinou z azbesto-cementových šablón. Pôvodne bola krytina šindľová. Dochovali sa dve historické komínové telesá. [7]
 

Hlavná fasáda je severná, so vstupom od parku cez dominantný oblý rizalit. Horizontálne je členená profilovanou korunnou rímsou, ktorá pokračuje aj na rizalit s vysokým zaobleným štítom so segmentovým ukončením. Okraj štítu má tiež profilovanú rímsu so zuborezom pod spodným okrajom. Štítu dominuje oválny vetrací otvor podkrovia s pásovou šambránou s klenákom vo vrchole záklenku a historickou mrežovou konštrukciou. Ostatné fasády sú zdobené podobne profilovanou rímsou pod strechou. Honosnejšie je riešený aj vstup z južnej fasády s otvorenou predsieňou – prístreškom, ktorý zároveň kryje vstup do suterénu. Historická stĺpová drevená konštrukcia kryje aj vstup na prízemie. Pôvodný kamenný portál so segmentovým záklenkom, ktorého stojky, pätky a záklenok sú zdobené jednoduchou rytou výzdobou. Výplň otvoru je drevená dvojkrídlová, historická. [8]
 

Barokový kaštieľ má nezastupiteľné miesto v urbanistickej štruktúre sídla a je jeho neodmysliteľnou súčasťou, tvorí jednu z dominánt zástavby obce. Význam objektu spočíva hlavne v jeho pôvodnej dispozícii. Tak, ako bol vybudovaný v 18. storočí, tak stojí dodnes. Bez prístavieb. Vymenené boli len prvky, ktoré skôr podliehajú poškodeniu, či módnym trendom ako sú okná, dvere, podlahy, strešná krytina a podobne. Napriek tomu sa niektoré prvky predsa zachovali. Napríklad historické mreže okenných otvorov, historické drevené schodisko do podkrovia, či dvere v južnom portáli. Z pôvodnej umeleckej výzdoby sa zachovala štuková výzdoba na klenbách a odkryté fragmenty nástenných malieb. [9]
 

Objekt je cennou ukážkou barokovej architektúry a rokokovej výzdoby vo vidieckom prostredí Šariša. Jedinečný je hviezdicový spôsob viazania trámov manzardového krovu. Pamiatkové hodnoty zvyšuje fakt, že ide o „rodný dom“ významného umelca Pála Szineyi Merseho. V historickom sídle sa narodil v roku 1845. [10]
 

V okolí kaštieľa bol park, z ktorého sa zachovali fragmenty.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Kaštieľ je vo veľmi zlom stave. Je opustený a chátra. Smutné je jeho okolie. Na tento rozkošný historický objekt je nalepená "moderná" budova z čias socializmu, v ktorej je dnes obecný úrad. Paradoxom je, že kaštieľ by mohol dokonale reprezentovať obec, keby bol využitý ako obecný úrad. Park v okolí kaštieľa je zastavaný a zničený.
Prístup
Nachádza sa v strede obce, neďaleko kostola. Kaštieľ stojí na rovinatom teréne v zarovnanej riečnej terase rieky Svinka.
Fotogaléria
Kaštieľ Chminianska Nová Ves zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves - vedľa kaštieľa pozostatky socializmu s ľudskou tvárou foto © Viliam Mazanec 1/2012Kaštieľ Chminianska Nová Ves foto © Viliam Mazanec 1/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 479.
[2] KOŠUTHOVÁ, Anna: Kaštieľ v Chminianskej Novej Vsi je rodiskom maliara Szineyi Merse Pála. 18. december 2016 https://presov.korzar.sme.sk/c/20408265/kastiel-v-chminianskej-n-vsi-je-rodiskom-maliara-szineyi-merse-pala.html Článok vyšiel v týždenníku PREŠOVSKÉ NOVINY, č. 41/2016. (10.11.2019)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 479.
[4 - 10] KOŠUTHOVÁ, Anna: Kaštieľ v Chminianskej Novej Vsi je rodiskom maliara Szineyi Merse Pála. 18. december 2016 https://presov.korzar.sme.sk/c/20408265/kastiel-v-chminianskej-n-vsi-je-rodiskom-maliara-szineyi-merse-pala.html Článok vyšiel v týždenníku PREŠOVSKÉ NOVINY, č. 41/2016. (10.11.2019)
Bibliografia
www.chminianska.sk
GPS
49.002356, 21.079178
49°00'08.5"N 21°04'45.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk